THERMO TRANS EXCLUSIVE s.r.o.
Oravský Podzámok 272
027 41 Oravský Podzámok
Slovensko

IČO: 48053988
DIČ: 2120037821
IČ DPH: SK2120037821
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel s.r.o., vložka č. 63364/L.

Telefon: 00421 905 311 233
E-mail: office@tte.sk
Web: www.tte.sk

Banka: ČSOB BRATISLAVA
Číslo účtu: 4021323077/7500
IBAN: SK 46 7500 0000 0040 2132 3077
SWIFT: CEKOSKBX

CMR - Poistenie: EUROPA
Kabotážna preprava 600 000€
Medzinárodná preprava 225 000€

Konateľ: Jozef Bakala